Regulamin promocji „-20% Zima z NÉO” w sklepie internetowym www.neomakeup.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „-20% Zima z NÉO” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NÉO Make Up oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neomakeup.pl (dalej jako: Organizator lub NÉO Make Up).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neomakeup.pl.
 4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania promocji: od 20.12.2019 godz. 15:00 do 31.01.2020 godz. 23:59 lub do odwołania.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z promocji:
  1. sklep internetowy NÉO Make Up - www.neomakeup.pl.
 3. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulamin dokona zakupu dowolnego, pełnowartościowego produktu Organizatora za pośrednictwem sklepu internetowego www.neomakeup.pl, uzyska rabat w wysokości 20%.
 4. W celu skorzystania z promocji oraz uzyskania prawa do zakupu produktu Organizatora z rabatem -20%, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neomakeup.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka co najmniej jednego produktu objętego Promocją, oferowanego przez Organizatora oraz wpisanie w pole: „KODY RABATOWE” następującego kodu rabatowego zimazneo, a następnie klikną „Oblicz rabat”  w koszyku podczas składania zamówienia w sklepie internetowym. Ważne – aby Klient mógł dokonać zakupów produktów objętych Promocją w promocyjnej cenie, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neomakeup.pl. Po wykonaniu powyższych czynności wartość koszyka zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach promocji rabat.
 5. Promocja nie ma limitu zakupowego, to znaczy, iż Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, za każdym razem spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 3 – 5 Regulaminu.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami/rabatami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neomakeup.pl/regulamin-influencerka.html.
 2. NÉO Make Up zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od NÉO Make Up. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neomakepu.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego http://www.neomakeup.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.