Regulamin promocji „2+1 od NEO Make Up”

 § 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „2+1 od NEO Make Up” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849 (dalej jako: NEO Make Up).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neomakeup.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 3. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce i nie prowadzących działalności gospodarczej (dalej jako: Klient).

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania promocji: od dnia 1.02.2019 do 28.02.2019.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z promocji:
  1. sklep internetowy NEO Make Up,
  2. w stacjonarnych własnych punktach sprzedaży – lista własnych punktów sprzedaży detalicznej dostępna jest w lokalizacji: https://www.neomakeup.pl/sklepy,
  3. wybrane punkty sprzedaży detalicznej – lista punktów sprzedaży detalicznej dostępna jest w lokalizacji: https://www.neomakeup.pl/sklepy,
  4. w sieci Douglas – w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym.
 3. Promocja dostępna jest tylko w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, o włączeniu promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu. Szczegółowe informacje o obowiązywaniu promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.
 4. Warunki promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit c) i d) mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Zasady obowiązującej w tych miejscach promocji reguluje odrębny regulamin ustanowiony bezpośrednio przez właściciela tych punków sprzedaży, którzy są organizatorami promocji dostępnej w swoim punkcie sprzedaży.
 5. W ramach promocji, Klient który w okresie trwania promocji, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu dokona zakupu dwóch dowolnych dostępnych w danym miejscu sprzedaży produktów NEO Make Up oraz jednego metalicznego błyszczyka do ust, otrzyma rabat w wysokości 44,98 zł. od wartości całych zakupów.
 6. Promocją objęte są błyszczyki do ust, tylko w następujących kolorach:
  1. 01 – Tokyo,
  2. 04 – Hong Kong,
  3. 06 – Sydney,
  4. 10 – Barcelona,
  5. 11 – L. A.,
  6. 12 – Berlin.
 7. Promocją objęty jest cały asortyment NEO Make Up dostępny w miejscu dokonywania zakupów.
 8. Promocja nie ma limitu zakupowego, to znaczy, iż Klient spełniając warunek określony § 2 ust. 5 Regulaminu kilkakrotnie, otrzyma wielokrotność wskazanego powyżej rabatu, proporcjonalnie do wielokrotności spełnienia warunku określonego w § 2 ust. 5 Regulaminu.
 9. Promocja łączy się z innymi promocjami.
 10. W przypadku dokonywania zakupów w stacjonarnych punktach sprzedaży, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. b) Regulaminu, rabat naliczany jest bezpośrednio przy kasie.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest pod adresem www.neomakeup.pl/regulamin-promocji NEO Make Up zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od NEO Make Up. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neomakeup.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.