Regulamin promocji „-20% na błyszczyki uwypuklające” w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie www.neomakeup.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „-20% na błyszczyki uwypuklające” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849 (dalej jako: NEO Make Up lub Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neomakup.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce i nie prowadzących działalności gospodarczej (dalej jako: Klient).

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania promocji: 17.06.2019 godz. 00:01 do 30.06.2019 godz. 23:59 lub do wyczerpania zapasu asortymentu promocyjnego, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:
  1. sklep internetowy NEO Make Up,
  2. wybrane punkty sprzedaży detalicznej – lista punktów sprzedaży detalicznej dostępna jest w lokalizacji: https://www.neomakeup.pl/sklepy,
  3. sieć Douglas – w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym.
 3. Promocja dostępna jest tylko w wybranych punktach sprzedaży detalicznej. O włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu. Szczegółowe informacje o obowiązywaniu promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.
 4. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit b) oraz c) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.
 5. W ramach promocji Klient, który w okresie trwania promocji, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu dowolnego uwypuklającego błyszczyka do ust w dowolnym kolorze, dostępnego w wybranym miejscu sprzedaży, otrzymuje 20% rabatu na zakupiony błyszczyk uwypuklający.
 6. W celu skorzystania z promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neomakeup.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone poprzez klikniecie „Kupują i płacę”. Wartość koszyka zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat. 
 7. W celu skorzystania z Promocji za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) i c) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie dokonać zakupu produktów Organizatora dostępnych w danym miejscu sprzedaży. Rabat zostanie naliczony przy kasie.
 8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

      § 3. Postanowienia końcowe

      1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem https://www.neomakeup.pl/regulamin-promocji.
      2. NEO Make Up zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od NEO Make Up. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
      3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neomakepu.pl.
      4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neomakeup.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.