Regulamin promocji „Gąbka do makijażu od NEO Make Up”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Gąbka do makijażu od NEO Make Up” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849 (dalej jako: NEO Make Up).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neomakeup.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce i nie prowadzących działalności gospodarczej (dalej jako: Klient).

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji: od dnia 08.04.2019 od godz. 00:01 do 08.05.2019 do godz. 23:59 lub do wyczerpania asortymentu promocyjnego.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:
  1. sklep internetowy NEO Make Up,
  2. wybrane punkty sprzedaży detalicznej – lista punktów sprzedaży detalicznej dostępna jest w lokalizacji: https://www.neomakeup.pl/sklepy.
 3. Promocja dostępna jest tylko w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, o włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu. Szczegółowe informacje o obowiązywaniu promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.
 4. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit b) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.
 5. W ramach Promocji, każdy Klient, który w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi lub też złoży i opłaci zamówienie w sklepie internetowym co najmniej jednej bazy lub podkładu objętego Promocją, otrzyma prezent w postaci Gąbki do makijażu w cenie za 1 grosz.
 6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania Gąbki do makijażu w cenie za 1 grosz, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neomakeup.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie, poprzez dodanie do koszyka produktów objętych Promocją oraz opłacenie, w sposób dostępny w sklepie internetowym. 
 7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania Gąbki do makijażu w cenie za 1 grosz, za pośrednictwem punktów sprzedaży detalicznej, Klient zobowiązany będzie dokonać zakupu produktów objętych Promocją. Gąbka do makijażu dołączona jest bezpośrednio przy kasie.
 8. Promocją objęte są poniższe produkty NEO Make up:
  1. Baza matująco - wygładzająca Matte Perfecting Primer,
  2. Baza rozświetlająco - nawilżająca Luminous-Hydra Primer,
  3. Baza pod podkład HD Perfector Primer,
  4. Podkład nawilżający HD Ultra Light Foundation,
  5. Podkład matujący Perfect Matte Foundation.
 9. Promocja nie ma limitu zakupowego, to znaczy, iż Klient spełniając warunki określone § 2 ust. 5 – 7. Regulaminu kilkakrotnie, otrzyma wielokrotność wskazanego powyżej prezentu, proporcjonalnie do wielokrotności spełnienia warunków skorzystania z Promocji.
 10. Liczba prezentów jest ograniczona. W ramach Promocji dostępnych jest 1685 szt. Gąbek do makijażu.
 11. Promocja łączy się z innymi promocjami.

      § 3. Postanowienia końcowe

      1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem https://www.neomakeup.pl/regulamin-promocji.
      2. NEO Make Up zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od NEO Make Up. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
      3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neomakepu.pl.
      4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neomakeup.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.