Regulamin promocji -20%

Regulamin promocji „-20%” w sklepie internetowym oraz w wybranych punktach sprzedaży produktów NEO Make Up

 § 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „-20%” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849 (dalej jako: NEO Make Up).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neomakeup.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 3. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce i nie prowadzących działalności gospodarczej (dalej jako: Klient).

 § 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania promocji: 10 – 31.12.2018, w tym:
  1. Termin promocji w dniach 10-16.12.2018, oferta promocyjna z rabatem -20% dotyczy wszystkich produktów z kategorii Twarz www.neomakeup.pl/twarz.html
  2. Termin promocji w dniach 17-23.2018, oferta promocyjna z rabatem -20% dotyczy wszystkich produktów z kategorii Oczy www.neomakeup.pl/oczy.html
  3. Termin promocji w dniach 24-31.2018, oferta promocyjna z rabatem -20% dotyczy wszystkich produktów z kategorii Usta www.neomakeup.pl/usta.html
  4. Promocja nie dotyczy asortymentu pędzli.
  5. Rabat -20% nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.
  6. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym NEO Make Up - www.neomakeup.pl oraz w wybranych punktach sprzedaży detalicznej. Promocja nie obejmuje sprzedaży w perfumerii sieci Douglas.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest pod adresem: https://www.neomakeup.pl/regulamin-promocji
 2. NEO Make Up zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od NEO Make Up. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neomakeup.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.