Regulamin promocji „1 + 1 na wybrane produkty” w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie www.neomakeup.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „1 + 1 na wybrane produkty NÉO Make Up” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NÉO Make Up oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neomakeup.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neomakup.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

  1. Czas trwania Promocji: od 03.02.2020 godz. 08:00 do 16.02.2020 godz. 23:59 lub do wyczerpania asortymentu objętego promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  2. Miejsca, w których można skorzystać z promocji:
   1. sklep internetowy NÉO Make Up dostępny pod adresem: www.neomakeup.pl,
   2. showroomy Organizatora – lista showroomów dostępna jest w lokalizacji: https://www.neomakeup.pl/sklepy,
   3. stacjonarne punkty sprzedaży detalicznej – lista punktów sprzedaży detalicznej dostępna jest w lokalizacji: https://www.neomakeup.pl/sklepy (perfumerie Douglas nie biorą udziału w promocji).
  3. Promocja dostępna jest tylko w wybranych punktach sprzedaży detalicznej. O włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu. Szczegółowe informacje o obowiązywaniu promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.
  4. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit c) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.
  5. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu dokona zakupu co najmniej dwa dowolne produkty Organizatora objęte Promocją, dostępu w wybranym miejscu sprzedaży, uzyska prawo do zakupu jednego spośród wybranych produktów, który będzie najtańszy, w promocyjnej cenie za 1 grosz. W przypadku, gdy wybrane przez Klienta produkty będą w takiej samej cenie, w ramach Promocji Klient będzie mógł nabyć jeden produkt w cenie za 1 grosz.
  6. Promocja objęte są następujące produkty:
   1. Konturówka do ust wodoodporna WATER PROOF GEL LIPLINER – w dowolnym odcieniu;
   2. Konturówka do ust klasyczna LIPLINER – w dowolnym odcieniu;
   3. Kredka do powiek wodoodporna WATER PROOF GEL EYELINER – w dowolnym odcieniu;
   4. Kredka do powiek klasyczna EYELINER BLACK – w dowolnym odcieniu;
   5. Kredka do brwi PRO EYEBROW DESIGNER – w dowolnym odcieniu.
  7. W celu skorzystania z promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neomakeup.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dwa dowolne produkty Organizatora objęte Promocją i dostępne w wybranym miejscu sprzedaży, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka. Ważne – aby Klient mógł dokonać zakupów produktów objętych Promocją w promocyjnej cenie, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neomakeup.pl. Wartość koszyka zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat.
  8. W celu skorzystania z promocji za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 1 lit. b) – c) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie dokonać zakupu dwóch dowolnych produktów Organizatora objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży. Rabat za zakup jednego spośród wybranych produktów naliczony zostanie bezpośrednio przy kasie.
  9. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 5. – 8. Regulaminu.
  10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem https://www.neomakeup.pl/regulamin-promocji-kredki.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
  3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neomakepu.pl.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neomakeup.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.