Regulamin promocji „-70% na wybrane produkty w sklepie www.neomakeup.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „-70% na wybrane produkty” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NÉO Make Up oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neomakeup.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neomakup.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania promocji: od 04.03.2020 godz. 14:00 do wyczerpania asortymentu objętego promocją.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z promocji:
  1. sklep internetowy NÉO Make Up dostępny pod adresem: www.neomakeup.pl.
 3. Promocją objęte są tylko wybrane produkty Organizatora, dostępne w sklepie internetowym www.neomakeup.pl. Szczegółowa lista produktów objętych promocją znajduje się w tabeli w § 2 ust. 8 niniejszego regulaminu.
 4. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu dowolnych produktów Organizatora, objętych promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma rabat na zakup produktów Organizatora w wysokości 70%.
 5. W celu skorzystania z promocji oraz uzyskania prawa do zakupu produktów z rabatem 70%, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neomakeup.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolny produkt Organizatora objęty promocją, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat za zamówione produkty, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neomakeup.pl. Wartość koszyka zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabaty.
 6. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 4. – 8. Regulaminu.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz newsletterem.
 8. Produkty objęte rabatem 70% zostały wymienione w poniższej tabeli:

KOD

NAZWA

KOD

NAZWA

NM0005

Korektor do twarzy 01

NM0092

Błyszczyk do ust metaliczny 01

NM0006

Korektor do twarzy 02

NM0093

Błyszczyk do ust metaliczny 02

NM0023

Puder sypki brązujący

NM0094

Błyszczyk do ust metaliczny 03

NM0044

Cienie sypkie 01

NM0095

Błyszczyk do ust metaliczny 04

NM0045

Cienie sypkie 02

NM0096

Błyszczyk do ust metaliczny 05

NM0046

Cienie sypkie 03

NM0097

Błyszczyk do ust metaliczny 06

NM0047

Cienie sypkie 04

NM0098

Błyszczyk do ust metaliczny 07

NM0048

Cienie sypkie 05

NM0099

Błyszczyk do ust metaliczny 08

NM0049

Cienie sypkie 06

NM0100

Błyszczyk do ust metaliczny 09

NM0050

Cienie sypkie 07

NM0101

Błyszczyk do ust metaliczny 10

NM0051

Cienie sypkie 08

NM0102

Błyszczyk do ust metaliczny 11

NM0052

Cienie sypkie 09

NM0103

Błyszczyk do ust metaliczny 12

NM0053

Cienie sypkie 10

 

 

 

 

 

 

NM0054

Cienie sypkie 11

NM0055

Cienie sypkie 12

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem https://www.neomakeup.pl/regulamin-wyprzedaz.
 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.neomakeup.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neomakepu.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neomakeup.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.